Τσούντας, Κωνσταντίνος Σ. [Συγγραφέας]. Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης & της τοπικής αυτοδιοίκησης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2009
 3. Ελληνικά
  • Στο βιβλίο αυτό, επιχειρείται μία αναλυτική προσέγγιση των λειτουργιών που επιτελεί η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, στο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο της οργάνωσης του κράτους.

   Το κράτος, αποτελεί το αδιαμφισβήτητο ανώτατο μέσο ρύθμισης των σχέσεων στο εσωτερικό της οργανωμένης κοινωνίας.

   Η κατανομή της εξουσίας, κατά το Σύνταγμα σε τρεις λειτουργίες (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική) και η ανάθεση των λειτουργιών σε διακριτά όργανα, αποτελεί πάντα το βασικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό του πολιτεύματος και το διοικητικό σύστημα κάθε κράτους.

   Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει με τις ρυθμίσεις του, την άσκηση δημοσίων λειτουργιών και στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες η τελευταία ασκεί κατά τρόπο "διάφορο" από αυτόν του Κράτους.

   Στα επτά μέρη, τα οποία περιλαμβάνει το βιβλίο, παρουσιάζονται οι συνταγματικές ρυθμίσεις της δομής και οργάνωσης της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αρμοδιότητες των πολιτικών και υπηρεσιακών κεντρικών κρατικών και περιφερειακών οργάνων και των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λειτουργίες του κράτους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

   Βιβλιονέτ