Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Τσούντας, Κωνσταντίνος Σ. | Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Κ. Τσούντας, Αθ. Τριανταφυλλοπούλου
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009
  7. 595 σελίδες
  8. Δημόσια πολιτική και θεσμοί : Αργύρης Γ. Πασσάς, Θεόδωρος Ν. Τσέκος
  9. 9789600223880