Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009

  1. Manifestation
  2. Τσούντας, Κωνσταντίνος Σ. | Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009
  5. 595 σελίδες
  6. Δημόσια πολιτική και θεσμοί : Αργύρης Γ. Πασσάς, Θεόδωρος Ν. Τσέκος
  7. 9789600223880