Πάολο Φρέιρε 1921-1997 : η εκπαίδευση ενηλίκων ως πράξη απελευθέρωσης - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, c2011

 1. Manifestation
 2. Σιπητάνου, Αθηνά Α.
 3. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2011
 4. 173 σελίδες ; 21 εκ.
 5. Παιδαγωγική και εκπαίδευση ; 59.
 6. 9789604672721
 7. Biblionet
  • Προλογικό σημείωμα
   1. Εισαγωγή
   2. Οι σταθμοί στη ζωή, τη σκέψη και το έργο του Πάολο Φρέιρε
   3. Το απελευθερωτικό παιδαγωγικό μοντέλο του Πάολο Φρέιρε
   4. Ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων ως συνειδητή κατάκτηση του Πάολο Φρέιρε
   5. Αντί επιλόγου: Ο Πάολο Φρέιρε ένας οικουμενικός εκπαιδευτής ενηλίκων
   Βιβλιογραφία

   www.politeianet.gr