Σιπητάνου, Αθηνά Α. [Συγγραφέας]. Πάολο Φρέιρε 1921-1997

Work (Individual)
Ελληνικά
  • Στο βιβλίο αυτό, μέσα από την παρουσίαση της ζωής και του έργου του Πάολο Φρέιρε, αναδεικνύεται η ουσιαστική συμβολή του παιδαγωγικού του λόγου στον εμπλουτισμό της σύγχρονης μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής σκέψης. Στο έργο του βραζιλιάνου παιδαγωγού η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποκτά απελευθερωτική δύναμη, κυρίως για τις λαϊκές τάξεις, όταν έχει ως βασικές της αρχές την κοινωνική διάσταση της σκέψης, την κριτική κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης συνείδησης και κόσμου, με σκοπό τον εξανθρωπισμό, την προσέγγιση της γνώσης ως δημιουργήματος του στοχασμού και της δράσης πάνω στην πραγματικότητα και, τέλος, τον κοινωνικό μετασχηματισμό και τον εκδημοκρατισμό. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

    www.politeianet.gr