Πάολο Φρέιρε 1921-1997 : η εκπαίδευση ενηλίκων ως πράξη απελευθέρωσης - Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, c2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σιπητάνου, Αθηνά Α.
 4. Αθηνά Α. Σιπητάνου
 5. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2011
 6. 173 σελίδες ; 21 εκ.
 7. Παιδαγωγική και εκπαίδευση ; 59.
 8. 9789604672721
 9. Biblionet
 10. LB880.F732S475 2011
  • Προλογικό σημείωμα
   1. Εισαγωγή
   2. Οι σταθμοί στη ζωή, τη σκέψη και το έργο του Πάολο Φρέιρε
   3. Το απελευθερωτικό παιδαγωγικό μοντέλο του Πάολο Φρέιρε
   4. Ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων ως συνειδητή κατάκτηση του Πάολο Φρέιρε
   5. Αντί επιλόγου: Ο Πάολο Φρέιρε ένας οικουμενικός εκπαιδευτής ενηλίκων
   Βιβλιογραφία

   www.politeianet.gr