Το κράτος πρόνοιας : μια γενική θεωρία - Αθήνα: Διόνικος, c2004

 1. Manifestation
 2. Spicker, Paul (1954-)
 3. Οικονόμου, Χαράλαμπος
 4. Οικονόμου, Χαράλαμπος
 5. Βενιέρης, Δημήτρης | Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
 6. Αθήνα: Διόνικος [Εκδόσεις Διόνικος], 2004
 7. 346 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. 960-6619-01-Χ, 978-960-6619-01-4
 9. Περιέχει βιβλιογραφία
  • Πρόλογος -- Μέθοδος -- Κεφάλαιο Ι. Άνθρωποι και κοινωνία: Ι.1. Το άτομο Ι.2. Κοινωνία Ι.3. Αλληλεγγύη Ι.4. Η ηθική 
   κοινότητα -- Κεφάλαιο ΙΙ. Ευημερία: ΙΙ.1. Η φύση της ευημερίας ΙΙ.2. Οι προύποθέσεις της ευημερίας
   ΙΙ.3. Κοινωνική προστασία ΙΙ.4. Ευημερία και αναδιανομή -- Κεφάλαιο ΙΙΙ. Κράτος και ευημερία:
   ΙΙΙ.1. Ο ρόλος του κράτους ΙΙΙ.2. Τα κράτη πρόνοιας ΙΙΙ.3. Κοινωνική πολιτική ΙΙΙ.4. Κρατική δράση
   -- Σύνοψη του επιχειρήματος -- Επίλογος
  • Είναι επιστήμη η κοινωνική πολιτική; Μπορούμε να συγκροτήσουμε μια θεωρία του κράτους πρόνοιας; Ποια είναι η μέθοδος; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτει και αποπειράται να απαντήσει ο Paul Spicker, διαπρεπής καθηγητής της κοινωνικής πολιτικής, με πλούσια διδακτική, ερευνητική και συγγραφική εμπειρία, στο ανά χείρας βιβλίο. Αξιοποιώντας μια ευρύτατη βιβλιογραφία από όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών, αναπτύσσει έναν δικό του, ξεχωριστό τρόπο κατανόησης του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Αντίθετα από τις συνηθισμένες προσεγγίσεις, υποστηρίζει ότι η κοινωνική προστασία διαμορφώνεται και συντηρείται από την κοινωνική δράση των ανθρώπων και αντανακλά τις ανθρώπινες ανάγκες. Οι άνθρωποι έχουν κοινωνικά δικαιώματα και ηθικές υποχρεώσεις μεταξύ τους. Οι κοινωνικές πολιτικές αντανακλούν τις ηθικές αξίες μιας κοινωνίας και συνεπάγονται την αναδιανομή. Η κρατική ρύθμιση στο κοινωνικό πεδίο οικοδομείται ακριβώς επάνω σε αυτές τις συλλογικές δράσεις, κοινωνικές δομές και ηθικές αρχές. Συνεπώς, οποιαδήποτε αλλαγή της προϋποθέτει τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των πολιτών. Το βιβλίο «Το κράτος πρόνοιας, μια γενική θεωρία» αποτελεί υποδειγματική εισαγωγή στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, κοινωνικής διοίκησης και εργασίας. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, φοιτητές από όλα τα κοινωνικά πεδία είναι βέβαιο ότι θα βρουν σε αυτό ένα πολύτιμο βοήθημα για την εργασία τους.