Βενιέρης, Δημήτρης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1960
  4. GRC
  5. Ακαδημαϊκός
  6. Θεωρίας Κοινωνικής Πολιτικής - Κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη
  7. Βιογραφικό του Δημήτρη Βενιέρη
  8. Ελλάδα
    • Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική». Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Κοινωνική Πολιτική στο London School of Economics. Μελετάει, γράφει και διδάσκει για ζητήματα θεωρίας Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (2011-13), Visiting Senior Fellow - Hellenic Observatory, London School of Economics (2011-12), Visiting Fellow – Department of Social and Policy Sciences, University of Bath (2012-14). Πρόσφατες δημοσιεύσεις: Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα: Το Τέλος των Ύμνων (2013), β’ έκδοση, Αθήνα: Τόπος. ‘Crisis Social Policy and Social Justice: The case for Greece’ (2013), GreSEE Papers, European Institute, Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science (forthcoming). ⟶ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου