Βενιέρης, Δημήτρης [Συγγραφέας]. Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και κοινωνικά δικαιώματα

Έργο (αυτοτελές έργο)
2009
Ελληνικά
Βενιέρης, Δημήτρης
  • Τα ερωτήματα του βιβλίου αφορούν το κοινωνικό μέλλον που διαγράφεται μάλλον δυσοίωνο. Ερωτήματα πολυσύνθετα, που εδώ προσεγγίζονται από μια κοινωνικοπολιτική οπτική και οδηγούν στη διαπίστωση ότι η κοινωνική πολιτική και τα κοινωνικά δικαιώματα που υμνήσαμε απισχνούνται από τα εγγενή ευγενή χαρακτηριστικά τους. Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι η ρίζα της κοινωνικής πολιτικής. Όμως η νέα κοινωνική πολιτική αφυδατώνει τη ρίζα της, νοθεύει την ουσία των εμπνευσμένων δικαιωμάτων για κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, τα δομικά αδιέξοδα του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος αφήνουν σήμερα πίσω τους θύματα αλλά στηρίζουν και ελπίδες για ένα ανθρωπινότερο μοντέλο ανάπτυξης, όπου πολιτική και δικαιώματα θα αναβιώσουν ρόλους πράγματι κοινωνικούς.
    Επιδίωξη του βιβλίου είναι μια συμβολή στην κατανόηση της έννοιας και την ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Δρόμος του είναι η διερεύνηση της συνεισφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων στη διαμόρφωσή της. Αρχικά, επιχειρείται μια θεωρητική ανάλυση για τις περί κοινωνικών δικαιωμάτων κυρίαρχες αντιλήψεις, προσανατολισμένη όμως στην αποκωδικοποίηση της σχέσης τους με την κοινωνική πολιτική. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια εμπειρική προσέγγιση για τη δυναμική της σχέσης αυτής, με πλαίσιο αναφοράς την Ευρώπη και πεδίο μελέτης τις αλληλεπιδράσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τα καθολικά κοινωνικά δικαιώματα χειραφέτησης μεταλλάσσονται σε ανταποδοτικά ατομικά διακυβεύματα εξάρτησης. Γίνονται δηλαδή λιγότερο κοινωνικά και λιγότερο δικαιώματα. Υπονομευτής, μια οικονομικής χροιάς ελάχιστη κοινωνική πολιτική ελάχιστων που έρπει στο υπερεθνικό και υφέρπει στο εθνικό περιβάλλον. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

    Politeianet