Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κοκκίδου, Αλεξάνδρα
  4. Αλεξάνδρα Κοκκκίδου
  5. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008
  6. xix, 231 σελίδες ; 23 εκατοστά
  7. 9789604453108
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [215]-223. Περιλαμβάνει ευρετήριο.