Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008

  1. Manifestation
  2. Κοκκίδου, Αλεξάνδρα
  3. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008
  4. xix, 231 σελίδες ; 23 εκατοστά
  5. 9789604453108
  6. Βιβλιογραφία: σελίδες [215]-223. Περιλαμβάνει ευρετήριο.