Ρομπόκου-Καραγιάννη, Αγλαΐα.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα