Ρομπόκου-Καραγιάννη, Αγλαΐα. [Συγγραφέας]. Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Έργο (αυτοτελές έργο)
1998
Ελληνικά
  • Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το θεσμό της αναπομπής των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή εξετάζει την συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού της αναπομπής των νόμων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη.
    Δεν υπάρχει στην ελληνική επιστήμη καμιά μονογραφία, η οποία πραγματεύεται το θεσμό. Η έλλειψη σχετικής μονογραφίας οφείλεται ίσως και στο γεγονός ότι ο θεσμός δεν εφαρμόστηκε ως τώρα. Η μελέτη αοτή αποτελεί μια συμβολή στην πλήρωση του κενού.
    Η εργασία περιλαμβάνει την Εισαγωγή δύο Μέρη και τα Συμπεράσματα. Το πρώτο Μέρος αναφέρεται στην προέλευση του. θεσμού της αναπομπής των νόμων από τον ανώτατο άρχοντα και στην συγκριτική εξέταση της αρμοδιότητας αυτής σε σύγχρονα Συντάγματα. Το δεύτερο Μέρος αφορά στο ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα πραγματεύεται την αναπομπή των νόμων στα προϊσχύσαντα ελληνικά Συντάγματα καθώς και την ερμηνεία και ανάλυση του άρθρου 42 του ισχύοντος Συντάγματος.
    Αθήνα, Απρίλης 1998, Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

    Politeianet