Αντιδιαφθορά και Ελεγκτικό Συνέδριο : εφαρμοσμένη δημοσιονομική ελεγκτική τόμος 1 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κάρκαλης, Ιωάννης Π.
  4. Μπέσιλα-Μακρίδη, Ελισάβετ
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Ιωάννης Π. Κάρκαλης ; [πρόλογος Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη].
  7. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005
  8. xiii, 235 σελίδες ; 25 εκατοστά
  9. 9603019453
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες [193]-208
cover