Αντιδιαφθορά και Ελεγκτικό Συνέδριο : εφαρμοσμένη δημοσιονομική ελεγκτική τόμος 1 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005

  1. Manifestation
  2. Κάρκαλης, Ιωάννης Π.
  3. Μπέσιλα-Μακρίδη, Ελισάβετ
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005
  6. xiii, 235 σελίδες ; 25 εκατοστά
  7. 9603019453
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [193]-208
cover