1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
  4. Αθήνα: Gutenberg, 1997
  5. 229 σελίδες ; 23 εκ.
  6. Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
  7. 9600107246
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.
  9. LC4601.S57 1997