Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση και ο κόσμος τους : άτομα με πολλαπλές αναπηρίες - Αθήνα: Gutenberg, 1997

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Gutenberg, 1997
229 σελίδες ; 23 εκ.
Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
9600107246
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.