Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση και ο κόσμος τους : άτομα με πολλαπλές αναπηρίες - Αθήνα: Gutenberg, 1997

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
  4. Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης.
  5. Αθήνα: Gutenberg, 1997
  6. 229 σελίδες ; 23 εκ.
  7. Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
  8. 9600107246
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.
  10. LC4601.S57 1997