Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση και ο κόσμος τους : άτομα με πολλαπλές αναπηρίες - Αθήνα: Gutenberg, 1997

  1. Manifestation
  2. Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
  3. Αθήνα: Gutenberg, 1997
  4. 229 σελίδες ; 23 εκ.
  5. Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
  6. 9600107246
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.