Δίκαιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς : οι θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Αργυρός, Γεώργιος
  4. Τσιαδήμου, Αναστασία
  5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  6. 200 σελίδες
  7. 978-960-603-181-6
  8. 382.026
  9. GR-PaULI