Δίκαιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς : οι θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Αργυρός, Γεώργιος
  3. Τσιαδήμου, Αναστασία
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 200 σελίδες
  6. 978-960-603-181-6