1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αγγλικά
  3. Η έκδοση αυτού του έργου έγινε με τη συμβολή του Lucy Maynard Salmon Research Fund του Vassar College