Πάλι δικά μας : λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2002

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Herzfeld, Michael (1947-)
1η έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2002
303 σελίδες 21Χ13 εκατοστά
Ανθρωπολογία : υπεύθυνος σειράς Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
960-221-239-Χ, 978-960-221-239-4
Βιβλιογραφία: σελίδες [273]-290 | Ευρετήριο: σελίδες [291]-303
Biblionet

Για τους Έλληνες, η εμμονή της Δύσης στην εικόνα του κλασικού πολιτισμού θέτει ένα οδυνηρό δίλημμα: σε ποιο βαθμό πρέπει να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις αξιώσεις της; Έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν δύο ανταγωνιστικές θεωρήσεις για την Ελλάδα. Η μία, η "ελληνίζουσα", θεμελιωμένη στο συσσωρευμένο υλικό της ευρωπαϊκής επιστήμης, απευθύνεται σ' εκείνους που υποστήριξαν την ελληνική υπόθεση στο εξωτερικό ή την έθεσαν στην υπηρεσία των συμφερόντων διαφόρων ελίτ. Η άλλη, η "ρωμαίικη", αφορά την αυτογνωσία, την αίσθηση που έχει ένας Έλληνας για το τι σημαίνει στην πράξη να είσαι Έλληνας. [...]