1. Είδος
  2. Ελληνική
    1. Διεθνείς σχέσεις -- Εγχειρίδια, κλπ.
    2. Παγκόσμια πολιτική -- 1989- -- Εγχειρίδια, κλπ.
    3. Ενοχικό δίκαιο -- Ελλάδα -- Εγχειρίδια, κλπ.