Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα
  • Η Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου είναι καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Biblionet