Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα [Συγγραφέας]. Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • «Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες» είναι ένα έργο που στοχεύει:
   (1) Να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη σε βασικά θέματα και προβλήματα της Ειδικής Αγωγής και (2) Να παρουσιάσει τη σύγχρονη γνώση και έρευνα για τις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες παιδιών και εφήβων με αναπηρία ή/και δυσκολίες στη μάθηση και τη συμπεριφορά.
   Πυρήνας του έργου αυτού είναι η σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών που προσφέρεται από το 1990 με τίτλο Ειδική Αγωγή Ι. Σημαντική ήταν η επίδραση των φοιτητών στην επιλογή και τη διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων. Τα ερωτήματά τους, οι απορίες τους, οι αμφισβητήσεις, οι φόβοι, οι ανασφάλειες και οι δυσκολίες τους να δεχθούν και να στηρίξουν το παιδί με την αναπηρία ή τις ειδικές ανάγκες και δυνατότητες μέσα στο συνηθισμένο σχολείο, μαζί με τη γνώση και την πολυετή εμπειρία μου στο χώρο της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής, υπήρξαν οι κυριότερες πηγές για τη συγγραφή αυτού του έργου.
   "Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες": Ένα εισαγωγικό βιβλίο πάνω σε ένα ανεξάντλητο θέμα, με την καρδιά της φιλοσοφίας του να χτυπά μες στον κορμό της γενικής εκπαίδευσης. Γιατί η ειδική αγωγή δεν αποτελεί πλέον ένα ξεχωριστό κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του, που απαιτεί συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης, σχολικών και εξωσχολικών φορέων και υπηρεσιών.
   Τα παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες έχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Η αντίληψη ότι οι μαθητές με μαθησιακά προβλήματα ή αναπηρίες είναι πολύ διαφορετικά άτομα που ανήκουν σε αυστηρά διαφορετικές κατηγορίες, χάνει συνεχώς έδαφος. Η παραδοσιακή τάση να εκπαιδεύονται τα παιδιά με αναπηρίες σ' ένα περιβάλλον με διαχωριστικές γραμμές και φραγμούς καταδικάζεται σήμερα σε διεθνή κλίμακα και η ανομοιογένεια της σχολικής τάξης αντιμετωπίζεται τώρα μέσα στο πλαίσιο της Γενικής και της Ειδικής εκπαίδευσης. [...]