Θεωρία και εφαρμογές της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού: τ.1. Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005

  1. Manifestation
  2. Τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Principles and applications of electrical engineering"
  3. Rizzoni, Giorgio
  4. Ευσταθίου, Κώστας (1958-)
  5. Χρηστίδης, Χρήστος B.
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005
  7. 960-021-902-8
  8. Περιέχει ευρετήριο