Θεωρία και εφαρμογές της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού: τ.1. Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Principles and applications of electrical engineering"
  4. Rizzoni, Giorgio
  5. Ευσταθίου, Κώστας (1958-)
  6. Χρηστίδης, Χρήστος B.
  7. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005
  8. 960-021-902-8
  9. Περιέχει ευρετήριο