Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του έργου "Human development" / Ιωαννίδου, Άννα [Μεταφραστής]