Η ανάπτυξη του ανθρώπου - Αθήνα: Παπαζήσης, 2007-

  1. Έκδοση
  2. Craig, Grace J. | Baucum, Don
  3. Ιωαννίδου, Άννα
  4. Βορριά, Παναγιώτα
  5. Αθήνα: Παπαζήσης, 2007-
  6. 2 τόμοι : εικόνες, πίνακες ; 24 εκατοστά
  7. Ψυχολογία (Παπαζήσης)
  8. 9789600220445 (set), 9789600220452 (v.1), 9789600222647 (v.2)
  9. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια