1. Πρόσωπο
  2. 1945
  3. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  4. Αστικό δίκαιο - Εργατικό δίκαιο
  5. Α.Π.Θ. - Νομική Σχολή