Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε. [Συγγραφέας]. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας : (άρθρα 372-384 ΠΚ)

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά