Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας : (άρθρα 372-384 ΠΚ) - Δέκατη τέταρτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013

  1. Έκδοση
  2. Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε. | Μπιτζιλέκης, Νικόλαος
  3. Δέκατη τέταρτη έκδοση
  4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013
  5. xix, 345 σελίδες ; 23 εκατοστά
  6. 978-960-445-975-9
  7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [329]-338) και ευρετήριο.
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας