1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Matthews, Michael R.
 2. 2000
 3. Αγγλική
  1. Εκκρεμές
  2. Μέτρηση χρόνου
  3. Μελέτη και διδασκαλία
 4. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2000