1. Έννοια
    1. Αειφορική ανάπτυξη -- Μελέτη και διδασκαλία