Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα - Αθήνα: Ποιότητα, c2008

  1. Έκδοση
  2. Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος (1971-)
  3. Αθήνα: Ποιότητα, 2008
  4. 22 εκατοστά
  5. Βιβλιοθήκη μελετών διπλωματίας, στρατηγικής και ιστορίας
  6. 978-960-7803-47-4
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες [287]-293 | Περιέχει ευρετήριο
    • Ο όρος "στρατηγική" αν και χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα μας, δεν είναι βέβαιο ότι γίνεται πάντοτε κατανοητός. Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας επιχειρεί να παρουσιάσει τη στρατηγική σκέψη όσο το δυνατόν πληρέστερα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της στρατηγικής και καταλήγοντας στα σύγχρονα στρατηγικά δόγματα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες αναλυτές και σχεδιαστές της στρατηγικής όσο και στους μη εξειδικευμένους αναγνώστες που επιθυμούν να κατανοήσουν τη στρατηγική διάσταση της διεθνούς πολιτικής.