Θεωρία του δημοτικού σχολείου - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2011

 1. Έκδοση
 2. Duncker, Ludwig
 3. Γκόβαρης, Χρήστος | Πυργιωτάκης, Γιώργος
 4. Πυργιωτάκης, Γιώργος | Γκόβαρης, Χρήστος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2011
 7. 421 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. 978-960-458-200-6
 9. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 405-414) και ευρετήριο.
  • Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η συμβολή στην εξέλιξη της παιδαγωγικής συζήτησης για το δημοτικό σχολείο. Μέσω της παρούσας μελέτης φωτίζονται νέες πλευρές του δημοτικού σχολείου και αναπτύσσονται ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεύρυνση των βάσεων της θεωρητικής ανάλυσης και θεμελίωσής του. 

   Το όλο εγχείρημα στηρίζεται σε μια παιδαγωγική - ανθρωπολογική οπτική, σύμφωνα με την οποία ο πολιτισμικός ρόλος του σχολείου ενυπάρχει στη μορφωτική του αποστολή. Για να ανταπεξέλθει σήμερα το δημοτικό σχολείο σε αυτό το ρόλο οφείλει να λάβει υπόψη τις παιδαγωγικές προκλήσεις των επίκαιρων πολιτισμικών και κοινωνικών ζητημάτων, να αναστοχαστεί τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική και να διαμορφώσει τις πρακτικές του σύμφωνα και με τα νέα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην παιδική ηλικία. 

   Η περιγραφή και η ανάλυση της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, άλλωστε, όσο αυτονόητη και αν μοιάζει να είναι στον καθημερινό λόγο τόσο δύσκολα μπορεί να κωδικοποιηθεί με κοινό και ενιαίο τρόπο στον επιστημονικό χώρο. Το ίδιο ισχύει και για μια σειρά θεμελιωδών εννοιών, όπως αυτών της διδασκαλίας και της μάθησης, της μόρφωσης και της αγωγής. Πρόκειται για έννοιες των οποίων η εννοιολογική εξέλιξη έλαβε και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης παράδοσης αντιπαράθεσης Λόγων γύρω από τη σημασία της παιδείας και της εκπαίδευσης για την πολιτισμική παραγωγή και αναπαραγωγή, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ισότητα και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.