1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας