1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  4. Ποινικό δίκαιο
  5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομική Σχολή
Καϊάφα-Γκμπάντι, Mαρία