1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γώγος, Κωνσταντίνος Ε.
 4. Γώγος, Κωνσταντίνος Ε. | Καϊάφα-Γκμπάντι, Μαρία | Παπαδοπούλου, Λίνα | Φουντεδάκη, Κατερίνα
 5. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
 6. 188 σελίδες,24 εκατοστά
 7. Ιατρική πράξη, βιοϊατρική και δίκαιο (Σειρά) ; 1.
 8. 9789602727126
 9. Περιέχει βιβλιογραφία.
 10. KKE3098.I28 2010
  • Η ποινική ιατρική ευθύνη μέσα από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων - Τάσεις τελευταίας δεκαετίας / Στέφανος Τοπάλης - Χαρίκλεια Χοβαρδά -- Στατιστική παρουσίαση νομολογιακής έρευνας (1998-2009) για την ποινική ιατρική ευθύνη / Στέφανος Τοπάλης - Χαρίκλεια Χοβαρδά -- Όψεις της αστικής ευθύνης του δημοσίου από την παροχή υπηρεσιών υγείας στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων της τελευταίας δεκαετίας / Βασιλική Κόκοτα - Σωτήρης Κυβέλος -- Πίνακας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικράτειας για την αστική ευθύνη του δημοσίου από την παροχή υπηρεσιών υγείας κατά την τελευταία δεκαετία / Βασιλική Κόκοτα - Σωτήρης Κυβέλος -- Ιατρική ευθύνη στην πράξη : έρευνα δικαστικών αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων της τελευταίας δεκαετίας - Ζητήματα ενημέρωσης συναίνεσης του ασθενούς και δικονομικά ζητήματα / Άννα Ζαρκινού -- Το ιατρικό σφάλμα και η ευθύνη για αλλότριες πράξεις στο χώρο του ιατρικού δικαίου μέσα από τη δημοσιευμένη ελληνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων της τελευταίας δεκαετίας / Θεόδωρος Τροκάνας -- Ιατρική ευθύνη στην πράξη : έρευνα δικαστικών αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων της τελευταίας δεκαετίας / Άννα Ζαρκινού -- Επιπτώσεις της αύξησης των αγωγών και μηνύσεων για ιατρική αμέλεια στην ιατρική πράξη / Βασίλης Ταρλατζής -- Η ιατρική ευθύνη στην πράξη : Δικαστικές αποφάσεις της τελεταίας δεκαετίας / Χαρίσιος Σκούρτης -- Η ιατρική ευθύνη στην πράξη : η άποψη του δικαστή - Ένας σύντομος σχολιασμός / Ανέστης Μηλιόπουλος -- Η ιατρική ευθύνη στην πράξη : δικαστικές αποφάσεις της τελεταίας δεκαετίας / Ιωάννης Λαμπρόπουλος -- Η ποινική ιατρική ευθύνη στην πράξη : δικαστικές αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας / Δημήτριος Παπαγεωργίου -- Η ιατρική ευθύνη στην πράξη : δικαστικές αποφάσεις της τελεταίας δεκαετίας / Ιωάννης Μακρής.
  • Στον τόμο αυτο, δημοσιεύονται τα πρακτικά συνεδρίου που διοργανώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2009 στη Θεσσαλονίκη από το Δίκτυο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου "Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο" με θέμα: "Η Ιατρική Ευθύνη στην Πράξη".