Η έννοια του λόγου / Καναούτη, Σοφία [Μεταφραστής]