Η έννοια του λόγου - Αθήνα: Πολύτροπον, 2008

 1. Manifestation
 2. Howarth, David R. (1963-)
 3. Καναούτη, Σοφία
 4. Σταυρακάκης, Γιάννης
 5. Αθήνα: Πολύτροπον, 2008
 6. 217 σελίδες 22 εκατοστά
 7. Θεωρία - Ιδέες
 8. 978-960-6840-03-6
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 199-217
  • - Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην έννοια του λόγου (discourse); - Ποιοι οι διαφορετικοί ορισμοί της έννοιας του λόγου και ποιες οι μέθοδοι της ανάλυσης του λόγου στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες; - Με ποιο τρόπο η έννοια του λόγου μπορεί να συμβάλει στην διαλεύκανση βασικών θεωρητικών ζητημάτων; - Πώς μπορεί να ρίξει φως σε εμπειρικά παραδείγματα και περιπτώσεις; - Η έννοια του λόγου εγείρει πολλά ερωτήματα και κατανοείται με ποικίλους τρόπους στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μία συνολική θεώρηση των διαφορετικών ορισμών και μεθόδων ανάλυσης του λόγου, εκθέτοντας ταυτοχρόνως τις διάφορες σχολές σκέψης μέσα στις οποίες προέκυψαν αυτοί οι ορισμοί. Ερευνά τη δομιστική, μετα-δομιστική και μετα-μαρξιστική θεωρία, αντλώντας κυρίως από το έργο των Saussure, Levi-Strauss, Gramsci, Althusser, Foucault, Derrida, Laclau και Mouffe. Ένα μεστό και περιεκτικό βιβλίο, μία θαυμάσια εισαγωγή στο ζήτημα της έννοιας του λόγου (discourse) η οποία κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη-μελετητή, ερευνητή και σπουδαστή των κοινωνικών επιστημών.