Εκπαίδευση και κοινωνία : κριτική διερεύνηση των κοινωνικών λειτουργιών της εκπαίδευσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πολύτροπον, 2008

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καντζάρα, Βασιλική
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Βασιλική Καντζάρα
  6. Αθήνα: Πολύτροπον, 2008
  7. 357 σελίδες ; 21 εκατοστά
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 337-357