Πράσινες και βιώσιμες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στη μετά-Covid εποχή : πρακτικά συνεδρίου - Πρώτη έκδοση. - Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, 2023

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
357 σελίδες
978-960-7260-73-4
19 - 21 Οκτωβρίου 2022, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ΄έρκυρα

Το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών οργανώθηκε από την
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, τον Οκτώβριο του 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν το πρώτο δια ζώσης Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μετά την πανδημία της Covid-19. Όπως ήταν ίσως αναμενόμενο, επικεντρώθηκε στη λειτουργία και την ταυτότητα των Βιβλιοθηκών στη μετα-COVID εποχή,
έχοντας ως θέμα τις πράσινες και βιώσιμες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – ένα θέμα πολυδιάστατο, σύνθετο, οπωσδήποτε ερευνητικά επίκαιρο, με πολλές παραμέτρους και προκλήσεις για την έρευνα και την καθημερινότητα των Βιβλιοθηκών. Διερευνώντας τις βιώσιμες βιβλιοθήκες από κοινωνικής, πολιτισμικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς, το Συνέδριο έθεσε ως στόχο τη συζήτηση και ανάδειξη επίκαιρων ερευνητικά θεμάτων συνδεόμενων άμεσα με το παρόν και το μέλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.