Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών [Συγγραφέας]. Πράσινες και βιώσιμες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στη μετά-Covid εποχή

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2022
  3. Ελληνικά