Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν. [Συγγραφέας]. Η ένταση, το υποκείμενο, η κοινωνία: φιλοσοφικές παρατηρήσεις στη "Stultifera navis" του Foucault

  1. Work (Individual)
  2. 2001
  3. Ελληνικά