Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν. [Συγγραφέας]. Η ένταση, το υποκείμενο, η κοινωνία: φιλοσοφικές παρατηρήσεις στη "Stultifera navis" του Foucault

Έργο (αυτοτελές έργο)
2001
Ελληνικά