Ο χορός στον 20ό αιώνα : σταθμοί και πρόσωπα - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004

  1. Έκδοση
  2. Μπαρμπούση, Βάσω
  3. Πέμπτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004
  5. 238 σελίδες : Εικόνες ; 22 εκατοστά
  6. 960-03-3762-4