Μπαρμπούση, Βάσω

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα