Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις : νέες τάσεις και πρακτικές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2008

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ιορδάνογλου, Δήμητρα
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Δήμητρα Ιορδάνογλου
  6. Αθήνα: Κριτική, 2008
  7. 308 σελίδες, πίνακες, σχήματα
  8. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
  9. 978-960-218-576-6
  10. Η συγγραφέας παρουσιάζει την πορεία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τον 21ο αιώνα, συνδέοντας τα επιστημονικά δεδομένα με την καθημερινή πρακτική στους οργανισμούς. Προσεγγίζει σύγχρονα θέματα, όπως είναι το νόημα στην εργασία, ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης, ο "πόλεμος" των επιχειρήσεων για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, το ψυχολογικό συμβόλαιο μεταξύ οργανώσεων και εργαζομένων, οι σύγχρονες μορφές ομαδικής συνεργασίας, αλλά και "σκοτεινά" οργανωσιακά φαινόμενα, όπως η ψυχοσωματική εξουθένωση, η εργασιακή βία, η οργανωσιακή σιωπή, τα παιχνίδια εξουσίας και άλλα τέτοια φαινόμενα που απειλούν τη βιωσιμότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων.