Δημόσιες σχέσεις : θεωρία και εφαρμογές - Λευκωσία: Broken Hills Publishers LTD, 2018

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Seitel, Fraser P.
 4. Ρισσάκη Δέσποινα Σ. | Βοζίκη Στυλιανή Μ.
 5. Χατζηθωμάς, Λεωνίδας Δ. | Ανδρονικίδης, Ανδρέας Ι.
 6. Fraser P. Seitel ; γενική επιμέλεια έκδοσης Λεωνίδας Δ. Χατζηθωμάς ; επιμέλεια επιμέρους ενοτήτων Ανδρέας Ι. Ανδρονικίδης ; [μετάφραση Δέσποινα Σ. Ρισσάκη, Στυλιανή Μ. Βοζίκη].
 7. Λευκωσία: Broken Hills Publishers LTD, 2018
 8. 415 σελίδες : εικονογράφηση ; 29 εκ.
 9. 9789925563593
 10. Μετάφραση του: Practice of public relations. 13η έκδοση
 11. HM1221.S4516 2018
εικόνα εξωφύλλου