Η κατάσταση της ευτυχίας των Ελλήνων - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022

 1. Έκδοση
 2. Παναγιωτόπουλος, Νίκος | Παπαβασιλείου, Λίλα | Παπαργύρου, Άννα | Σαραντοπούλου, Δανάη
 3. 1η έκδοση
 4. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022
 5. 162 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες
 6. 9786185668068
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [159]-162
 8. Πατήστε εδώ
 9. Οικονομική ανάπτυξη
  • H μελέτη διερευνά τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της υποκειμενικής αίσθησης της ευτυχίας των εργαζομένων και των πολιτών. Τα αποτελέσματά της εκτείνουν την έννοια της ευτυχίας πέρα από αυτό το ύψιστο, αυταπόδεικτο αγαθό ‒για την ανακάλυψη τoυ οποίου οι ψυχολόγοι, οι οικονομολόγοι και άλλοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της ευτυχίας επαίρονται συχνά‒, καθώς η μελέτη, μέσω διευρυμένης αντίληψης της ατομικής και συλλογικής ευτυχίας, επανεντάσσει το συγκεκριμένο ζήτημα στον πυρήνα των κοινωνικών σχέσεων. Τα ερευνητικά δεδομένα που κομίζει η συγκεκριμένη έρευνα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού λόγου, καθώς τον καθιστούν περισσότερο αποτελεσματικό, επιστημονικά θεμελιωμένο και κοινωνικά αναγκαίο και δίκαιο, στενά συνδεδεμένο με τις πραγματικές ανησυχίες και προσδοκίες των εργαζομένων και των πολιτών, με τις ίδιες τις «πραγματικές εμπειρίες» τους