Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση : ετήσια έκθεση 2022 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
 4. 1η έκδοση
 5. ΙΝΕ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
 6. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022
 7. 170 σελίδες : διαγράμματα
 8. Εκθέσεις : Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ ; 24. ISSN: 11087765
 9. 9786185668105
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 169-170
 11. Πατήστε εδώ
 12. Χρηματοοικονομικές κρίσεις | Εργασιακές σχέσεις | Μισθοί και ημερομίσθια | Απασχόληση
 13. 330.9495