Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση : ετήσια έκθεση 2022 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022

  1. Έκδοση
  2. Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022
  5. 170 σελίδες : διαγράμματα
  6. Εκθέσεις : Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ ; 24. ISSN: 11087765
  7. 9786185668105
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 169-170
  9. Πατήστε εδώ
  10. Χρηματοοικονομικές κρίσεις | Εργασιακές σχέσεις | Μισθοί και ημερομίσθια | Απασχόληση