Αναδιαρθρώσεις των ελληνικών εξαγωγών και ανταγωνιστικότητας την περίοδο της κρίσης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2020

 1. Έκδοση
 2. Παϊταρίδης, Δημήτρης
 3. 1η έκδοση
 4. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2020
 5. 52 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα
 6. Μελέτες : ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ; 57.
 7. 9786185483180
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 47-50) και παράρτημα
 9. Πατήστε εδώ
 10. Εξαγωγές | Ανταγωνισμός | Οικονομικές κρίσεις
  • 1. Πρόλογος -- 2. Ανάλυση σταθερών μεριδίων αγοράς -- 3. Εμπειρική ανάλυση των μεταβολών στις εξαγωγές αγαθών της Ελληνικής οικονομίας -- 4 Συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία -- Παράρτημα: Κλάδοι του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.
  • Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των επιπτώσεων που επέφερε η υλοποίηση των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα των εγχώριων εξαγωγών απέναντι σε 21 χώρες με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί ισχυρές ή ανερχόμενες εμπορικές σχέσεις. Στη μελέτη αξιοποιείται η «Μέθοδος Μετατόπισης Σταθερών Μεριδίων» (Constant Market Share Analysis ή CMSA), όπου αναλύονται οι μεταβολές του μεριδίου αγοράς των εγχώριων εξαγωγών λαμβάνοντας υπόψη τρεις βασικούς παράγοντες: α) την επίδραση του εμπορεύματος, β) την επίδραση της αγοράς και γ) την επίδραση της ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα, η ανάλυση εξειδικεύεται στις εξαγωγές μεταποιητικών αγαθών λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική τους διάσταση. Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης που υπαγορεύτηκαν από τα ΠΟΠ εγκλώβισαν ακόμα περισσότερο το εγχώριο παραγωγικό υπόδειγμα σε προϊόντα σχετικά χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου (εντάσεως πρώτων υλών και εργασίας), που συνήθως έχουν περιορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκαν χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν περισσότερο σε αναπτυσσόμενες παρά σε αναπτυγμένες οικονομίες (Από τον εκδότη)